True Leadership | Lessons From the Past, Guidance For the Future
 

Interview Speaker

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default”][vc_column_text]Seren Dalkiran is een geëngageerde wetenschapper, die Millennials ziet als de leiders van de toekomst. Ze is pas dertig maar ze heeft al meer verwezenlijkt dan menige vijftiger. “Het leven is een uitnodiging om de beste versie van jezelf te worden, om daarmee bij te dragen aan je familie, je gemeenschap en de wereld.”
door Twan van de Kerkhof
Seren Dalkiran is geboren in Amsterdam en is een wereldburger geworden. Haar Nederlands is doorspekt met Engelse woorden. Ze heeft deelgenomen aan leiderschapsprogramma’s in 28 landen, bij Masai en Maori gewoond, CEO’s geïnterviewd, organisaties en wereldwijde netwerken opgericht en promotieonderzoek verricht naar Millennials als de leiders van de toekomst. Volgens Dalkiran leven we in een overgangstijd. “Ik zie het als een rite de passage van puber naar volwassene.”
Je ziet de huidige maatschappij als een puber?
“Ja.”
Waarom?
“We gaan niet verantwoordelijk om met onze bronnen en grondstoffen en vinden het  moeilijk om eigenaarschap te nemen. Dat zijn de weeën van het volwassen worden. Als je onze evolutie van 4,6 miljard jaar ziet als een ‘Deep Time Walk’ treedt de mens pas toe in de laatste 20 cm. Alleen in de laatste nanomillimeter die de industriële revolutie markeert, niet eens het puntje van je vinger, hebben we de ecologische impact veroorzaakt die de aarde in crisis heeft gebracht op sociaal, economisch en ecologisch vlak, inclusief de loss of meaning en purpose in onze maatschappij; dat is verbijsterend. Tegelijk is het een enorme mogelijkheid. Als we in staat zijn om zoveel destructie te genereren, kunnen we ook samen zorgen voor herstel. Een crisis is een doorgang naar nieuwe mogelijkheden. Door de geschiedenis heen hadden we altijd een verhaal om onze toekomst gezamenlijk vorm te geven. Het oude verhaal is aan het afsterven, het nieuwe verhaal is nog niet geboren. Daarom zie ik dit als een tijd van transitie. Als nieuwe vormen van organiseren, leiderschap en samenwerken onvermijdelijk zijn om te kunnen anticiperen op een snel veranderende, complexe en digitaliserende wereld, is het ook cruciaal om te kijken naar de rol van deze generatie om dat duiding te geven.”
Heb jij een droom?
“Zeker. Om met zijn allen toe te werken naar een duurzamere, vreedzamere, rechtvaardigere wereld. Iedereen zou zich ervan bewust kunnen worden dat het leven een dagelijkse uitnodiging is om de beste versie van jezelf te worden, om daarmee bij te dragen aan je familie, je gemeenschap en de wereld. Mijn droom is dat vanuit die basis  generaties en sectoren samenkomen om de wereld die mogelijk is realiteit te maken.”
Wanneer ben jij de beste versie van jezelf?
“Het begint voor mij met een commitment naar mijzelf. Ik heb de intentie om toe te werken naar de beste, meest authentieke, meest optimale versie van mijzelf. Hoe ik het zie is dat wie je bent in lijn is met wat je doet, of je nu vanuit wat je doet toegroeit naar wie je bent of vanuit wie je bent naar wat je doet. Dat vergt zelfkennis, op een bewuste manier je leven leiden, van daaruit jezelf en je talenten ontplooien, je creativiteit tot uiting laten komen en te excelleren in waar jij echt goed in bent en daar verschil mee te maken.  Ik streef ernaar om het maximale te doen met mijn kostbare tijd.”
De persoonlijke reis van Dalkiran begon op haar twaalfde. “Het was een verlangen te begrijpen wie ik was, in welke wereld ik leefde en van welke generatie ik deel ging uitmaken. Wat kan mijn rol zijn als ik nu deel ben van een uitzonderlijke generatie in een uitzonderlijke tijd? Wat kan ik bijdragen? Dat is een vlam die gaat branden in je hart en die laat je nooit meer los.”
Hoe voel je die vlam?
“Het is een passie, een hartstocht en een visie waar je voor staat en helderheid over wie ik ben en wat ik wil doen met mijn leven.”
Je noemt jezelf deel van een uitzonderlijke generatie. Wat bedoel je daarmee?
“Hiermee bedoel ik niet dat onze generatie uitverkoren is maar uitzonderlijk in de mogelijkheid die voor ons ligt als we de huidige crises samen kunnen omzetten in iets positiefs. Dan kun je duiding helpen geven aan hoe de wereld er na de transitie uit ziet. Daarin zijn wij uitzonderlijk.”
Dalkiran heeft gestudeerd aan het University College Utrecht. Tijdens haar studie won zij een reis naar India, waar ze samen met managers van onder meer ING en Akzo Nobel een lokale organisatie ging adviseren. Vervolgens won ze een beurs voor UCLA in Californië en uiteindelijk kwam ze in nog 26 andere landen terecht. Ze volgde en ontwierp programma’s aan universiteiten, woonde in inheemse gemeenschappen, werkte voor NGO’s en had gesprekken in bedrijven. “Voor mij kwam alles samen op de Earth Summit in 2012 toen ik besloot om twee dingen te doen. Ik kwam erachter dat er een miljoen initiatieven waren in de wereld die toewerkten naar duurzame en sociale verandering, die los van elkaar opereerden. Ik identificeerde de behoefte om een netwerk op te zetten dat zichtbaarheid genereert voor bestaande initiatieven en samenwerking tussen generaties en sectoren faciliteert vanuit waardengedreven leiderschap. Dat werd het Synergized Earth Network (SEN). Het tweede dat ik wilde doen was wetenschappelijk licht schijnen op wie wij zijn als Millennial-generatie. Daarvoor heb ik mijn internationale promotieonderzoek opgezet naar Millennialleiderschap wereldwijd en kwantitatieve en kwalitatieve data verzameld in 117 landen over de generatie van 18 tot 35 jaar. Ik heb mijn onderzoek geplaatst in de context van de maatschappelijke vraagstukken waarmee we wereldwijd kampen. Mijn database is heel uniek geworden omdat het niet alleen wetenschappers, sector leaders, entrepreneurs en innovators omvat maar ook grassroots leiders, artiesten, inheemse en interreligieuze leiders. Omdat de uitkomsten waardevol bleken te zijn, wilde ik dat het terugging naar de praktijk. Ik heb ‘Millennial Motion: The Next Generation of Leadership’  in het leven geroepen en daaruit voortvloeiend het Millennial Leadership Lab, een kennisplatform voor en omtrent Millennials. Ik wil organisaties ondersteunen om hun Millennial-cohort weerbaar te maken en om hun interne en externe Millennial workforce beter te engageren. Ik werk inmiddels aan mijn eerste project, de Skills
Academy aan de Universiteit Leiden. Daarmee wil ik een brug slaan tussen theorie en praktijk en wetenschap en maatschappij. We experimenteren met nieuwe vormen van leren in het hoger onderwijs en met wat wij 21st century skills noemen. Welke skills worden belangrijk voor banen die nog niet bestaan, technologieën die nog niet zijn uitgevonden en problemen die we nog niet kennen? Hoe anticiperen jonge mensen daarop? Welke life skills hebben ze nodig naast de kennis die ze opdoen in hun reguliere opleiding? Dit is een pilot voor studenten sociale wetenschappen die dit nieuwe leren volgen naast hun bestaande opleiding. Mijn ambitie is om dit in alle faculteiten te doen maar ook in andere sectoren, zoals het bedrijfsleven.”
Wat zijn de belangrijke inzichten van je onderzoek?
“Innovatie, creativiteit en ondernemerschap zijn belangrijk voor onze generatie. Als ze voor een organisatie willen werken, kijken ze of die intrinsiek purpose driven is. Persoonlijke ontwikkeling en lifelong learning staan centraal en de balans tussen werk en leven is van belang. Hoe kan ik én excelleren én mijn bijdrage leveren? Verder zijn eigenaarschap nemen en autonomie belangrijk. Kan ik mij persoonlijk en professioneel ontplooien in deze werkomgeving? Geeft deze omgeving mij de ruimte om een bijdrage te leveren? Wanneer dat niet wordt gefaciliteerd, loopt talent letterlijk weg. Dit begint steeds meer een issue te worden en dat baart CEO’s terecht zorgen. Deze generatie zal naar verwachting 75 procent van de mondiale arbeidsmarkt beslaan in 2025 en omvat meer dan de helft van de wereldbevolking. Dus het is een belangrijke groep voor organisaties om beter te begrijpen. Dit betekent dit dat het huidige debat rondom Millennials zou moeten veranderen van een focus op retention and recruitment naar resilience. Hoe help je de toekomstige generatie om weerbaar en veerkrachtig te zijn?”
Dat vergt openheid van beide kanten. Zie je die bereidheid? “De kloof is nog veel te groot en er is vaak onbegrip. Vanuit de Millennials zie ik de behoefte aan en bereidheid tot wederkerig mentorschap op gelijkwaardige voet. Andersom denk ik dat de behoefte wel leeft,  maar dat we te vaak ook worden gezien als een verwende generatie. Het moet van twee kanten komen.”
Waar ligt de grootste blokkade voor de intergenerationele dialoog?
“De erkenning door beide generaties dat onze toekomst een individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Voor ons als jongere generatie is het van belang om ook te beseffen wat de generaties voor ons hebben gedaan en om voort te bouwen op de kennis en wijsheid die er ligt. Het is belangrijk om die kloof te dichten.”
Voor meer informatie: www.millennialmotion.net & www.synergizedearthnetwork.org
Twan van de Kerkhof is directeur van the European Leadership Platform[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]